හිරුට විස්සයි - දවස් විස්සෙන් - ත්‍රී වීල් විස්සයි.....

"Mahindra ALFA" නවීන ත්‍රී රෝද රථ 20ක් හිමිකරගැනීමට ඔබ කලයුත්තේ

රාත්‍රී 7.30 සිට රාත්‍රී 9.55 දක්වා හිරු ටෙලි පෙරහැරේ නාට්‍ය පහම නරඹන අතරතුරේදී එක් එක් ටෙලිනාට්‍ය ඇසුරෙන් අසන ලද ප්‍රශ්නවලට අදාල නිවැරදි පිළිතුරු අංක අනුපිළිවෙල එවීම සඳහා

HTP (හිස්තැනක්) නිවැරදි පිළිතුරු අංක අනුපිළිවෙල (හිස්තැනක්) නම, ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය සමඟින් ඔබේ ප්‍රදේශය ඇතුලත් කොට 7766 ට SMS කරන්න...

"උදා: HTP 1342 B.M Sandya Perera 850870608v Gampaha" දවසේ ජයග්‍රාහකයාගේ නම තාමත් ආදරේ නැත්නම් නාට්‍යය අතරතුර තිරයේ දිස්වනු ඇති.
ඒ ජයග්‍රාහකයා ඔබ නම් විනාඩි 3 ක් ඇතුලත තිරය මත දිස්වන දුරකථන අංකයට කතාකර ඔබේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කරන්න.

"Mahindra ALFA" නවීන ත්‍රී රෝද රථයක සාඩම්බර හිමිකරුවකු වන්න

3 Wheel Winners
Mahindra "ALFA" Three Wheel
Top