හිරුට 22යි දවස් 22 න් දස ලක්ෂපතියන් 22 යි...

සෑම දිනකම දස ලක්ෂපතියා බැගින් දවස් 22 න් ලක්ෂ 220 ක්.

ශ්‍රී ලාංකේය ටෙලිවිෂනයේ ප්‍රථම වරට දසලක්ෂපතියන් බිහිකළ හිරු වසර 22 ක අභිමානයෙන් ඔබට පුදන මේ හිරු සාංවත්සරික උත්තමාචාරයයි...

සෑම දිනකම දස ලක්ෂපතියා බැගින් දවස් 22 න් ලක්ෂ 220 ක් ඔබේම කරගන්න...

ටෙලිවිෂන් ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට දිනපතා පිදෙන අති දැවැන්ත මුදල් ත්‍යාගය ඔබේම කරගන්න එක හුස්මට හිරු බලන්න...

රාත්‍රී 7.30 සිට රාත්‍රී 9.55 අතර හිරු ටෙලි පෙරහැරේ විකාශය වන නාට්‍ය 5ම නරඹා ,
(මහ විරු පණ්ඩු, අකුරු මැකී නෑ, අහස් මාළිගා, ආදරෙයි මං ආදරෙයි, සිහිනයක සේයා)
එක් එක් ටෙලිනාට්‍ය වලින් අසන ප්‍රශ්න වලට අදාළ නිවැරදි පිළිතුර අංක අනුපිළිවෙලින් එවන්න.

ඔබ කල යුත්තේ,
HTP [හිස්තැනක්] [නිවැරදි පිළිතුරු අංක අනුපිළිවෙල] [හිස්තැනක්] ඔබගේ නම , ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය සමඟින් ඔබේ ප්‍රදේශයද ඇතුලත්කර 7766 ට SMS කිරීමයි...

සතියේ දින පහේම එක හුස්මට හිරු ටෙලි පෙරහැර නරඹා දසලක්ෂපතියෙක් වෙන්න

ඔබ අපේ ආදරණීය වත්කමයි. මේ හිරු සාංවත්සරික සමයයි...

දිනපතා ලක්ෂ දහයක් ඔබේම කරගන්න. එක හුස්මට හිරු බලන්න...

වාසනාවන්ත දස ලක්ෂපතියන්
Top